Przywódca buntu na Śląsku, palatyn Zbigniewa – syna księcia Władysława Hermana. Od jego imienia wywodzi się nazwa miejscowości Magnuszew.