Iwan Iwanowicz Dehn (1786-1859) – rosyjski generał i inżynier, twórca fortyfikacji. W latach 1832-1852 pełnił funkcję generalnego budowniczego twierdz na obszarze Królestwa Polskiego oraz był Szefem Inżynierii na tym terenie. Kierował budową bądź rozbudową licznych twierdz: w Brześciu, Dęblinie, Modlinie oraz Warszawie. Kierował również budową Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i rozbudową twierdzy Kronsztad. W uznaniu dla jego zasług podarowano mu dobra w Kozienicach, gdzie generał w 1859 roku zmarł i został pochowany.