Isroel Hopsztajn (1737-1814) – żydowski rabin, założyciel chasydzkiej dynastii Koźnic, zwany Magidem z Kozienic. Urodził się w ubogiej rodzinie introligatora. Był uczniem Dow-Bera z Międzyrzeca, Samuela Szmelke Horowica, Elimelecha z Leżajska i Lewi Izaak z Berdyczowa. Przez całe życie ciężko chorował. Utrzymywał żywe kontakty z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim. Miał przewidzieć upadek Napoleona w wojnie z Rosją. Autor wielu prac dotyczących chasydyzmu, w tym Avodat Israel oraz komentarzy na temat Pirke Avot.