Marlena Zielińska – pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. Ziemię Kozienicką zamieszkuje od 1995roku. Malarstwem zajmuje się od 2003 roku a od 2008 roku należy do kozienickich stowarzyszeń „Galeria” oraz „Vena”. Jej twórczy dorobek stanowią wystawy indywidualne oraz zbiorowe. Swoje prace prezentowała także na różnych imprezach kulturalnych. Wiele spośród jej prac znalazło się w licznych kolekcjach prywatnych. W 2009 roku wraz z mężem Andrzejem – malarzem i rzeźbiarzem założyła Pracownię Malarsko-Rzeźbiarską „Impresja”. Pani Marlena czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym Kozienic. Prowadzi także warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży, przekazując swą wiedzę na temat zwyczajów kozienickiej ziemi. Drugą, wielką pasją Marleny Zielińskiej jest poezja. Jak sama twierdzi: „kiedy nie maluję piszę wiersze”.