Jacek Papiewski – ur. w Garbatce Letnisko, profesjonalnie malarstwem artystycznym zajął się po ukończeniu wyższej szkoły technicznej. Potrzeba malowania, utrwalania magii przyrody, portretowania osób i wszystkiego co nas otacza stopniowo przerodziło się w pasję, a zdobyta wiedza i umiejętności na licznych warsztatach pozwalają realizować mu się twórczo w zakresie malarstwa olejnego i pastelowego. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia pracując w Gminnej Świetlicy w Garbatce Letnisko stworzył scenografię do kilku bajek teatrzyku dziecięcego, cieszących się wielką popularnością. Zdobył wiele wyróżnień na wystawach organizowanych przez: – Wojewódzki Dom Kultury w Radomiu – Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, Galeria „Format” ( cyklicznie) – Gminną Świetlicę w Garbatce Letnisko z okazji „Dni Garbatki” (cyklicznie) – Biuro Wystaw Artystycznych w Częstochowie – Dom Kultury w Zwoleniu – Bibliotekę w Jedlni Letnisko Szereg jego prac posiada atest Krajowej Komisji Artystycznej w Łodzi. Można je spotkać niemalże w każdym zakątku świata. Wypada również nadmienić, że szereg prac Jacka Papiewskiego darowanych Fundacji Zdrowia Dziecka, poprzez licytację znacznie zasiliły jej konto. Obecnie Jacek Papiewski prowadzi pracownię artystyczną „PAART STUDIO” w Garbatce Letnisko przy ul. Kochanowskiego 157.