Janusz Ostrowski – urodził się w 1952 roku. Mieszka w Janikowie. Rzeźbą zajmuje się od najmłodszych lat. Tematyka jego prac obraca się wokół obrzędów i zwyczajów ludowych, które coraz częściej zapominane są przez społeczeństwo. W 1975 roku rozpoczął świadomą twórczość ludową. W 1987 roku odbyła się jego pierwsza wystawa indywidualna w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. W 1996 roku wstapił do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Bierze aktywny udział w plenerach, festynach, konkursach, wystawach, czy jarmarkach. Jego prace znajdują się w zbiorach w kraju i za granicą.