Elżbieta Lesiak – Węgrzecka – artystka tkacz z Radomia. Urodziła się 1 lipca 1939 roku. Ukończyła studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom u profesor Anny Śledziewskiej, ze specjalności tkanina. W latach 80 przeprowadziła się na stałe do Garbatki. Od lat specjalizuje się w tkactwie unikatowym. Lesiak – Węgrzecka pracuje w technikach mieszanych: gobelin, sumak, kilim, wykorzystując do tego wełnę. Oprócz licznych wystaw krajowych, swoje prace prezentowała także poza granicami Polski. W związku z tym prace twórczyni znajdują się w muzeach oraz w prywatnych zbiorach w Polsce, Niemczech, Francji, Arabii Saudyjskiej, Australii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Japonii, USA, Grecji i Włoszech. Obecnie artystka jest członkiem radomskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Polskich Artystów Tkaczy. Należy także do Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, w którego pracach aktywnie uczestniczy.