stopka2

Informacja o wynikach naborów

w okresie programowania na lata 2014-2020

Listy rankingowe wniosków ocenionych przez Radę LGD w dniu 29/11/2017 w ramach naborów nr 03/2017 i 04/2017:


Listy rankingowe wniosków ocenionych przez Radę LGD w dniu 05/07/2017 w ramach naborów nr 01/2017/R i 02/2017/P:


Lista rankingowa wniosków ocenionych przez Radę LGD w dniu 21/03/2017r. w ramach naborów nr: 1/2017/G:


Listy rankingowe wniosków ocenionych przez Radę LGD w dniu 05/12/2016 w ramach naborów nr: 1/2016, 2/2016, 3/2016: