Źródło: wydawnictwo “Cudze chwalicie Swego nie znacie” Tradycje kulinarne regionu Południowego Mazowsza, oprac. E. Stanik, A. Domińczak, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Radom