Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka”, Związek Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Gmina Sieciechów serdecznie zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia z terenu powiatu kozienickiego do wzięcia udziału w V Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej „Smaki Ziemi Kozienickiej” –  Sieciechów 2024

Przegląd odbędzie się 14 września (sobota) 2024 r. o godz. 15.00 na terenie Zespołu Placówek Oświatowych im. “Armii Krajowej” ul. Szkolna 1, 26-922 Sieciechów.

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 04.08.2024 r.

Zgłoszenia w postaci wypełnionej Karty zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka – elektronicznie:  e­-mail: biuro@lgdkozienice.pl  lub  złożyć osobiście do biura Stowarzyszenia, ul. M Kopernika 8/17 , 26-900 Kozienice  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, tel. 793­864­252, (48)­366­18­99.

Załączniki:

Regulamin V Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskichpobierz

Karta uczestnictwa w Przeglądziepobierz