Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie 8 stacjonarnych warsztatów cukierniczych – dekorowanie babeczek w ramach projektu współpracy „Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją” – akronim DKNA współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3