Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza na szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia :  Rozwój działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 31.01.2020, godz. 11.00.

Miejsce szkolenia: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Puszcza Kozienicka”, ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 48 366 18 99 do dnia 29.01.2020r

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na szkolenie prosimy zabrać wydrukowany formularz wniosku oraz biznesplanu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!