W dniu 05.10.2016r., w godzinach 10.00-13.15, Lokalny Punkt Informacyjny w Radomiu, działający przy Oddziale Zamiejscowym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, organizuje spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”.

Na spotkaniu, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020;
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  • Pozostałe możliwości finansowania rozwoju działalności gospodarczej;
  • System informacji o Funduszach Europejskich.

Ponadto wyjaśnimy Państwu podstawowe założenia Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskażemy źródła dodatkowych informacji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zaplanowanym spotkaniu. Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego – dostępny tutaj – na adres punkt_radom@mazowia.eu najpóźniej do dnia 03.10.2016.

Po zakończeniu spotkania, zapraszamy na indywidualne konsultacje podczas których specjaliści ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, przedstawią warunki, kryteria i procedury przyznania dofinansowania.

Miejsce spotkania:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,
ul. Kościuszki 5a,sala nr 310
26 – 600 Radom,
tel.: 22 542 21 28
e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.