Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD,

W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 12.01.2018 r. o godzinie 14.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wybór Sekretarza posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza proponowanych zmian w zakresie Umów o przyznanie pomocy.
  4. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umów o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownych uchwał.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.