W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 16.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.
 • Weryfikacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z 14 Regulaminu Rady.
 • Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów: 1/2019.
 • Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 1/2019 z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.
 • Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019.
 • Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów: 2/2019.
 • Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 2/2019 z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.
 • Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019.
 • Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów: 3/2019.
 • Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 3/2019 z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.
 • Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019.
 • Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów: 4/2019.
 • Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 4/2019 z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.
 • Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019.
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 • Zakończenie posiedzenia Rady.