W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 03.07.2019 r. o godzinie 15.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wstępne omówienie przyjętych wniosków w ramach zakresów:
  • Podejmowanie działalności gospodarczej;
  • Rozwój działalności gospodarczej;
  • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 3. Wypełnienie rejestru interesu.
 4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia.