W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, w sprawie rozpatrzenia protestów, jakie wpłynęły do biura LGD w zakresie oceny wniosków z naboru 2/2018, które odbędzie się w dniu 08.06.2018 r. o godzinie 14.30 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Informacja o przyjętym proteście i jego zakresie.
  5. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny operacji w ramach naboru nr 2/2018 i przeprowadzenie ponownej oceny operacji wraz z podjęciem uchwał zmieniających.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.