W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. o godzinie 16.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.
  3. Wypełnienie rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z § 14 Regulaminu Rady.
  4. Przedstawienie wyników oceny wniosków.
  5. Podjęcie uchwał oraz zatwierdzenie list rankingowych.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia Rady.