W imieniu Pana Artura Piechoty – Przewodniczącego Rady LGD „Puszcza Kozienicka” uprzejmie zawiadamiamy o Posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 16:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Planowany Program Posiedzenia Rady LGD:

  1. Rozpoczęcie.
  2. Wstępne omówienie przyjętych wniosków w ramach zakresów: „Podejmowanie działalności gospodarczej”, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie posiedzenia.