W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Artura Piechoty zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”. Posiedzenie Rady LGD dotyczy ponownej oceny na wezwanie Zarządu Województwa Mazowieckiego  w związku ze złożonymi protestami w zakresie naboru 5/2021/P – Podejmowanie działalności gospodarczej , które odbędzie się w dniu 28.04.2022 r. o godzinie 16.30 w biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
  3. Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie wyników rozpatrzenia protestów przez Zarząd Województwa.
  6. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny operacji w ramach naboru nr 5/2021 i przeprowadzenie ponownej oceny operacji wraz z podjęciem uchwał zmieniających.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.