W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 18.03.2020r. o godzinie 16.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.


Porządek obrad:
• Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
• Przyjęcie porządku posiedzenia.
• Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.
• Weryfikacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z §14 Regulaminu Rady.
• Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów: 1/2020.
• Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 1/2020 z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.
• Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020.
• Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów: 2/2020.
• Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 2/2020 z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.
• Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 2/2020.
• Wolne głosy, wnioski i zapytania.
• Zakończenie posiedzenia Rady.