Zarząd Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 29 września 2020 r. o godzinie 16,00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice ul. Parkowa 5 w Kozienicach w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 29 września 2020 r. godz. 16.30 miejsce jak wyżej.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
2. Wystąpienie Prezesa LGD
3. Wybór Prezydium (Przewodniczący, Sekretarz)
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór zarządu Stowarzyszenia (5-7 osób)
a. Prezes
b. I Wiceprezes
c. II Wiceprezes
d. Skarbnik
e. Członek Zarządu
f. Członek Zarządu
7. Wybór Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz
8. Wybór członków Rady LGD „Puszcza Kozienicka”
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

 

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Puszcza Kozienicka”