Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Kozienice, Garbatka –Letnisko, Grabów nad Pilicą, Głowaczów, Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów. Strategia będzie obejmowała lata 2023-2027.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne Stowarzyszenia, mieszkańców gminy Sieciechów oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sieciechów, ul. 11 – go Listopada 2,w dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 15.00.

W trakcie zebrania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Sieciechów oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Połączenie sił i wspólna praca, to początek wspólnego sukcesu w nowej perspektywie finansowej 2023-2027.

Jeżeli chcecie mieć Państwo  wpływ na co zostaną wydane nowe fundusze unijne za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka’, jakie projekty chcecie z nami realizować, jakie są potrzeby na terenie Waszej Gminy to spotkanie jest właśnie dla Was.

Prosimy również o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb Państwa gminy. Na jej podstawie określimy cele Lokalnej Strategii Rozwoju i działania, które będziemy realizować w nowym okresie programowania. Ankieta jest dostępna na naszej stronie internetowej: www.lgdkozienice.pl w zakładce: PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2023-2027 – http://lgdkozienice.pl/wp-content/uploads/2022/05/Ankieta-konsultacje-społeczne.docx

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres e-mailowy biura LGD “Puszcza Kozienicka”:biuro@lgdkozienice.pl. 

 Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Z wyrazami szacunku Irena Bielawska – Prezes Zarządu