W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” i Pana Marka Drapały -Wójta Gminy Magnuszew serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję dot. „Inicjatywy LEADER 2014 – 2020: stan wdrażania LSR na obszarze LGD „Puszcza Kozienicka”, która odbędzie się w dniu  6 września 2017r w Centrum Kultury i Tradycji Historycznej – Skansen Militarny I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie, Mniszew 4a, 26-26-910 Magnuszew.

Konferencja będzie dotyczyła w szczególności:

  • Stanu i efektów wdrażania LSR LGD „Puszcza Kozienicka”.
  • Szans i wyzwań w nowym okresie programowania PROW 2014 – 2020”.
  • Współpracy lokalnej i regionalnej.
  • Promocji produktu tradycyjnego i lokalnego.

Program konferencji – pobierz dokument

 
                                                                                        Irena Bielawska- Prezes Zarządu