Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek.


Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-2019.


Wartość operacji : 96 350,00 złotych


Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań hiszpańskich.


W ramach projektu zostanie zorganizowanie wyjazd studyjny do Hiszpanii.
Wyjazd studyjny pozwoli na poznanie dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii bazującego na przetwórstwie jabłek ( spotkania w zakładach przetwórczych, sadach, spotkania z przedstawicielami organizacji branżowych, udział w Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) w Gijon), pozwoli na podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania inicjatyw zwiększających konkurencyjność obszarów wiejskich oraz podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej na przykładzie przetwórstwa lokalnej w Hiszpanii.


Efekty realizacji operacji w wymiarze długookresowym :
-wpłynie na wzrost ilości gospodarstw/podmiotów zajmujących się przetwórstwem owoców równocześnie zachowując rzemieślniczy charakter produkcji w ciągu roku od nabycia merytorycznych i praktycznych umiejętności przez uczestników.
-wpłynie na wzrost podaży produktów przetwórstwa owocowego co przełożyć się może na stworzenie marki polskiego cydru rzemieślniczego i rozszerzenie dotychczasowej sieci dystrybucji.
-wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru całej Polski reprezentujące następujące grupy osób;
*Rolnicy/sadownicy specjalizujący się w produkcji jabłek- zajmujący się produkcją sadowniczą
*Osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców
*Producenci cydru/jabłecznika
*Przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
*Przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem


Przewiduje się organizację wyjazdu studyjnego na 25-30.09.2019. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru oraz partnerów operacji.

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl