Zapraszamy mieszkańców powiatu kozienickiego do uczestnictwa w konkursie pt. „Skarby zaklęte w szkle”, który jest organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki i Innowacyjności.

Celem konkursu jest promocja przetworów domowych wykonanych surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województwa mazowieckiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.

Przedmiotem konkursu są przetwory domowe oceniane w następujących kategoriach:

  1. a) domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
  2. b) domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
  3. c) domowe przetwory mięsne i rybne;
  4. d) nalewki.

Jedna osoba może zgłosić do konkursu 1 rodzaj produktu w każdej z kategorii!

Wypełnione karty zgłoszenia, z dopiskiem: „Skarby zaklęte w szkle” należy złożyć do dnia 31 października 2019 r.

Kartę można wysłać poprzez:

1)            E-mail: fni@o2.pl;

2)            Listownie: Zdunków 27, 26-920 Gniewoszów;

3)            Osobiście w biurze Projektu: Zdunków 27, 26-920 Gniewoszów.

Wyłonionym laureatom Konkursu zostaną przyznane drobne nagrody w każdej z czterech kategorii (książki kulinarne, albumy itp.) za zajęcie I, II oraz III miejsca w poszczególnej kategorii. Razem zostanie przyznanych 12 nagród.

Nagrody zostaną uroczyście przekazane podczas spotkania podsumowującego projekt (wieczór kolędowy).

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu kulinarnego