Już po raz czwarty chcemy zaprosić Państwa do udziału w konkursie na najlepsze produkty Ziemi Kozienickiej.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  1. produkt materialny – wszystkie materialne rzeczy wytworzone przez producentów, twórców z obszaru powiatu kozienickiego,
  2. produkt – usługa – usługi świadczone przez podmioty działające na obszarze powiatu kozienickiego.

Celem Konkursu jest promocja zasobów Ziemi Kozienickiej oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych.

Udział w zabawie polega na nominowaniu – zgłaszaniu, za pomocą kart zgłoszeń najlepszych w Państwa opinii produktów wytwarzanych w naszym regionie.

Karty zgłoszeń można składać osobiście w biurze LGD „Puszcza Kozienicka” (Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17) drogą pocztową lub elektroniczną na adres biuro@lgdkozienice.pl. Liczba zgłoszeń nie jest ograniczona. Jedna osoba może zgłosić wiele produktów lub usług.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 21.12.2018 r. do godz. 17.00.

Kapituła konkursu dokona oceny produktów zgłoszonych i wybierze laureatów nagrody głównej w obu kategoriach.

Wytwórcy nagrodzonych produktów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi po 1000 tys. zł w danej kategorii, uzyskają prawo do posługiwania się godłem – „Regionalny Znak Jakości”, w odniesieniu do nagrodzonych produktów, otrzymają tablice informacyjną z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach.

Rozstrzygnięcie konkursu z podaniem do publicznej wiadomości nastąpi 11.01.2019r.

Regulamin, formularze zgłoszeń dostępne są poniżej oraz w biurze stowarzyszenia. Wszelkie informacje dostępne są również pod numerami tel. 48 366 18 99, 793­864­252.

Dokumenty do pobrania: