Już po raz drugi Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” ze Stanisławic zostało laureatem prestiżowych konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.

Konkurs „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego odbył się po raz pierwszy. 

Do konkursu Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” zgłosiła LGD „Puszcza Kozienicka”, która również przygotowała dokumentację konkursową.

Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, Mazowieckiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, po burzliwej dyskusji i ocenie punktowej postanowiła nagrodzić sześć ze zgłoszonych KGW i zdecydowała o przyznaniu:

  • I miejsca i kwoty 5.000 zł – KGW Rycharcice gm. Gozdowo
  • II miejsca i kwoty 4.000 zł – KGW Łuzki gm. Łosice
  • III miejsca i kwoty 3.000 zł – KGW Nowoczesna Gospodyni Stanisławice gm. Kozienice

Komisja zdecydowała także o trzech równorzędnych wyróżnieniach w kwocie 1.000 zł dla KGW Surowe gm. Czarnia, KGW Mostowianki gm. Huszlew oraz KGW Korniczanki gm. Stara Kornica.

Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” powstało w 2010 roku w Stanisławicach, gm. Kozienice, jako “nowoczesna” forma Koła Gospodyń Wiejskich. Obecnie liczy 15 członków. Prezesem stowarzyszenia jest pani Joanna Kwaśnik – sołtys Stanisławic. Od początku swojego powstania Stowarzyszenie dba, aby tradycje kulinarne obszaru LGD nie odeszły w zapomnienie, ponieważ gotowanie stanowi dla pań życiową pasję. To osoby z ogromnym doświadczeniem, posiadające kulinarny talent i zmysł, którymi chcą się dzielić z innymi.

Stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw związanych z promocją dziedzictwa kulinarnego regionu – potraw tradycyjnych Ziemi Kozienickiej. Panie brały aktywny udział w wielu imprezach promocyjnych organizowanych zarówno na obszarze LGD oraz poza nim t.j: festyny rodzinne, kiermasze kulinarne, Dożynki Gminne, Powiatowe, Wojewódzkie, Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, Międzynarodowy festyn polsko – litewski organizowany przez LGD „Puszcza Kozienicka”.

Potrawy przygotowywane przez panie zostały umieszczone także w trzech publikacjach dotyczących produktów lokalnych Ziemi Kozienickiej: „Przewodnik Kulinarny Smaki Ziemi Kozienickiej”, „Szlak Kulinarny Doliny Radomki”, „Produkty lokalne Ziemi Kozienickiej”.

Ponadto stowarzyszenie bierze aktywny udział w szerzeniu tradycji kulinarnych Ziemi Kozienickiej poprzez organizowanie lub współorganizowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży.

W 2017 roku potrawa stowarzyszenia – kapusta dębowa zdobyła I miejsce w konkursie Regionalny Znak Jakości – III edycja (organizator LGD „Puszcza Kozienicka”). W chwili obecnej kapusta dębowa oczekuje na wpis na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W 2018 roku Stowarzyszenie zdobyło tytuł najaktywniejszego sołectwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie jest także beneficjentem dwóch projektów grantowych, współfinansowanych za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka”.

Wszystkim nagrodzonym KGW serdecznie gratulujemy a Stowarzyszeniu „Nowoczesna Gospodyni” życzymy kolejnych sukcesów oraz owocnej współpracy.