W dniu 05 września 2016 roku w Kozienicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka. W zebraniu wzięło udział 46 osób.
Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która serdecznie powitała zgromadzonych gości.

Następnie Prezes Bielawska zapoznała obecnych z celem spotkania, przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium. W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania został Andrzej Wołos. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Aleksandrę Wieczorek. W składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli się: Krystyna Kondeja, Janusz Karaś oraz Izabela Śmietanka.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura zaprezentowała Aleksandra Wieczorek – pracownik biura LGD, z prac zarządu prezes Irena Bielawska. Kolejnymi punktami obrad był wybór członków Zarządu, Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

W wyniku jawnego głosowania w składzie Zarządu Stowarzyszenia znaleźli się:

 • Irena Bielawska – Prezes Stowarzyszenia,
 • Igor Czerwiński – I – Wiceprezes Zarządu,
 • Teresa Fryszkiewicz – II – Wiceprezes Zarządu,
 • Barbara Gontarek – Skarbnik,
 • Piotr Kozłowski – Członek Zarządu,
 • Andrzej Wołos – Członek Zarządu.

W składzie Rady Stowarzyszenia znaleźli się:

 • Gmina Grabów nad Pilicą reprezentant: Karaś Zdzisław – Przewodniczący,
 • Gmina Magnuszew reprezentant: Sobota Barbara – Wiceprzewodnicząca,
 • Bielawski Piotr – Członek,
 • Drągowski Jerzy – Członek,
 • Kibil Paweł – Członek,
 • Piechota Artur – Członek,
 • Suska Agnieszka – Członek,
 • Wdowiak Bernard – Członek,
 • Żak Remigiusz – Członek,
 • Żulewski Wiesław – Członek.
 • Gmina Garbatka-Letnisko reprezentant: Michałowska Dorota – Członek,
 • Gmina Głowaczów reprezentant: Bojarska-Siębor Justyna – Członek,
 • Gmina Gniewoszów reprezentant: Edyta Kultys – Członek,
 • Gmina Kozienice reprezentant: Dębiec Magdalena – Członek,
 • Gmina Sieciechów reprezentant: Pachocka Mirosława – Członek.

W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się:

 • Irena Luśtyk – Przewodnicząca,
 • Stanisława Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca,
 • Janusz Ostrowski – Sekretarz.

Na zakończenie Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia zmian do „Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.