„Wsparto środkami Funduszu Małych Grantów EKO-UNII”

Z radością informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” po raz drugi została Laureatem konkursu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA „Małe Granty dla Zrównoważonego Rozwoju”. W ramach bieżącej IV edycji konkursu dofinansowanie otrzymał zgłoszony przez LGD projekt „Twórczo i zdrowo, bo ekologicznie – Manufaktura Zrównoważonego Rozwoju”. Realizacja projektu będzie miała miejsce 11 grudnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie.

Celem głównym projektu jest kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Idea projektu opiera się na łączeniu działań odnoszących się do wymiaru społecznego, ekonomicznego i ekologicznego, poprzez wykorzystanie: działań artystycznych promujących zrównoważony rozwój, działań przeciwdziałających zmianom klimatu, promocji zdrowej żywności i jakości życia, współpracy międzypokoleniowej, a także promocji patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność za przyrodę. Projekt promuje ideę zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym poprzez odwołanie się do lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wspólnych działań oddolnych różnych grup społecznych.

Zaplanowane do realizacji działania stanowią kompleksową odpowiedź na poziomie lokalnym na zagrożenia o zasięgu globalnym. W ramach przedsięwzięcia zaplanowane zostały: 1) Warsztaty artystyczne prowadzone przez lokalne twórczynie ludowe (dekoracje i biżuteria z materiałów recyklingowych), 2) „Manufaktura Zdrowego Smaku” – stoisko z naturalną żywnością przygotowane przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozienicka” (świeże koktajle i wyciskane soki, naturalny mus czekoladowy, miody, regionalne sery, chleby, jabłka grójeckie), 3) Warsztaty, pogadanka o ochronie bioróżnorodności na przykładzie pszczoły miodnej, 4) Prezentacja galerii prac powstałych z materiałów recyklingowych, 5) Stworzenie eko mapy powiatu kozienickiego, 6) Przekazanie uczestnikom autorskich dyplomów okolicznościowych i upominkowych miodów.

Projekt odzwierciedla starania sektora pozarządowego, partnerstwo dążące do wprowadzenia zasad ekorozwoju do życia codziennego. Zaplanowane działania to sposób opowiedzenia o zaletach i potrzebie recyklingu. Uczestnicy będą czerpać inspirację jak zamiast wyłącznie generować odpady można, przy odrobinie kreatywności i poświęconego czasu, nadać im nowe życie. Projekt będzie również zachętą do podnoszenia jakości życia poprzez sięganie po lokalne produkty, będące synonimem zdrowia oraz jakości. Niewątpliwie, projekt stanowi odpowiedź na liczne apele podkreślające, że zdrowie pszczół ma dla ludzi ogromne znaczenie, ponieważ dotyczy różnorodności biologicznej, produkcji żywności i środowiska. Pokazuje dobre kierunki rozwoju działań służących ludziom, przyrodzie i gospodarce.

Włączenie się w działania projektowe zapewni uczniom możliwość praktycznej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Dołożono starań, aby wybrać atrakcyjne warsztaty, które będą miały realny wpływ na budowanie świadomości młodych osób oraz ich opiekunów na poziomie lokalnym. Budowanie zrozumienia na temat wpływu człowieka na środowisko oraz umiejętności przewidywania skutków jego działalności. Projekt zakłada kształtowanie postaw proekologicznych, postaw obywatelskich, a także świadomości o swoim regionie, jego kulturze i tradycji poprzez spotkanie z lokalnymi twórczyniami ludowymi. Niewątpliwie, sięganie do tradycji kształtuje postawy i charakter, buduje więzi międzypokoleniowe, ale również zapewnia równowagę między przeszłością i przyszłością, daje świadomość pochodzenia i pozwala na chwilę refleksji dokąd zmierzamy.

Magdalena Fila-Ślażyńska
Specjalista ds. projektów
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”