W myśl zasady „Cudze chwalicie swego nie znacie” – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział Radom, zorganizował konferencję promującą tradycje kulinarne regionu Południowego Mazowsza. Wydarzenie odbyło się 10 października 2018 roku w Radomiu, w siedzibie MODR, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020.

Projekt skierowany był do właścicieli gospodarstw wytwarzających produkty tradycyjne lub będących w trakcie przygotowań do założenia takiej działalności, osób zamieszkujących i prowadzących działalność na obszarach wiejskich – głównie właścicieli małych gospodarstw rolnych, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, dzięki którym poznajemy lokalne tradycje kulinarne. Na konferencję zostało zaproszone również nasze LGD.

Podczas konferencji mogliśmy obejrzeć prezentacje gospodarstw wytwarzających produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych oraz spróbować mnóstwo pyszności.

Swoje produkty prezentowali:

  • Gospodarstwo Elżbiety i Wojciecha Pysiaków
  • Gospodarstwo Małgorzaty i Mieczysława Podgórskich
  • Gospodarstwo Pasieczne Łukasz Murawski
  • Gospodarstwo sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewiczów
  • Stowarzyszenie „Mirowianki”
  • Piekarnia „Wacyn” E. Brzezińska
  • Stowarzyszenie „made in Bończa”
  • Gospodarstwo agroturystyczno- rybackie T. Woźniak
  • Stowarzyszenie „Kobiety dla Starej Błotnicy”
  • Związek Producentów Rolnych z Kozienic

O produktach tradycyjnych i lokalnych – jako marce regionu mówiła Izabela Byszewska – prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Następnie mogliśmy wysłuchać wykładów producentów oraz przedstawicieli stowarzyszeń, którzy poinformowali zebranych o swoich doświadczenia związanych z produktami lokalnymi i ich promocją.

Z kolei Prezes LGD Irena Bielawska wygłosiła referat na temat aktywności i współpracy naszego stowarzyszenia w zakresie promocji produktów lokalnych na obszarze powiatu kozienickiego. Wspomniała również o możliwościach wsparcia oraz o tworzeniu miejsc pracy w ramach ww. zakresu.

Podczas konferencji nastąpiło również uroczyste wręczenie dyplomów producentom współpracującym z MODR Oddział Radom.

Konferencję ubarwił występ Stowarzyszenia „Zdziechowianki” ze Zdziechowa, które zaprezentowały stare i lubiane piosenki.