W związku z planowanymi na miesiąc październik 2017r. naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na bezpłatne szkolenie z zakresu przyznania pomocy ze środków UE.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerami telefonów – 793 864 252; (48) 366 18 99 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@lgdkozienice.pl. Zapisów można również dokonywać osobiście w biurze projektu: Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17 w godzinach 9.00 – 17.00.

Liczba miejsc ograniczona.

Uczestników prosimy o przyniesienie na szkolenie wydrukowanych wzorów wniosków wraz z załącznikami oraz formularzy biznesplanów. Formularze dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia: www.lgdkozienice.pl w zakładce Nabory – Wzory wniosków.

Termin szkolenia:

  • Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Podejmowanie działalności gospodarczej – 05.10.2017r. godz. 11.00 Biuro LGD – Kozienice.

Termin zapisów: do 04.10.2017r.

W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych szkoleniem będzie większa niż liczba planowanych miejsc, zostanie zorganizowane kolejne spotkanie.