W czwartek 05 października 2017 r. w siedzibie biura LGD odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.

Szkolenie poprowadziły: Irena Bielawska – Prezes Zarządu oraz Izabela Śmietanka – Specjalista ds. projektów.

Tematem szkolenia było wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.
Podczas szkolenia wywiązała się dyskusja. Prowadzące szkolenie odpowiedziały na wszystkie pytania związane z przygotowaniem poprawnej i kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.