Na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie w formie grantu pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka” a Związkiem Gmin „Ziemi Kozienickiej”, wszystkie Gminy będące członkami Związku i jednocześnie członkami LGD otrzymały reprezentacyjne stroje ludowe.

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie prezentacja i promocja kultury ludowej Ziemi Kozienickiej podczas różnorodnych imprez na obszarze, tworzenie wizerunku regionu zgodnego z lokalną tradycją oraz podkreślenie jego odrębności kulturowej.

Tytuł projektu: Kultywowanie i promocja obszaru LSR poprzez doposażenie w reprezentacyjne stroje ludowe wszystkich gmin powiatu kozienickiego – Członków Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka.

Poniżej prezentujemy Państwu stroje folkowe wszystkich gmin z terenu powiatu kozienickiego.