Dnia 26 stycznia 2017 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice zgodnie z planem komunikacji odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne z mieszkańcami gminy Kozienice. Spotkanie poprowadziła Irena Bielawska – kierownik biura LGD „Puszcza Kozienicka”. Rozmawialiśmy o perspektywie finansowej 2014-2020, o środkach jakimi dysponuje nasze Stowarzyszenie oraz planowanych przedsięwzięciach.

Zostały przedstawione również zmiany w zasadach przyznawania pomocy i wysokości wsparcia z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020. Dodatkowo uczestnicy spotkania uzyskali informacje o możliwości pozyskania wsparcia – premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach innego poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wdrażanego bezpośrednio przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaplanowane spotkania mają zachęcić potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność naszej Lokalnej Grupy Działania. Spotkania mają charakter informacyjny i motywujący do podjęcia działań w kierunku podjęcia zatrudnienia, rozwoju intelektualnego i wyjścia z ubóstwa. Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w gminach.

Dziękujemy za obecność i już teraz zapraszamy na kolejne spotkania i szkolenia.

Irena Bielawska – kierownik biura