Zgodnie z harmonogramem realizacji Planu Komunikacji, w dniu 13 marca 2017r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Ryczywołu. W zebraniu uczestniczyli pan Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego, pan Igor Czerwiński – Wiceburmistrz Gminy Kozienice oraz Wiceprezes Zarządu LGD.

Spotkanie poprowadziła prezes Irena Bielawska, która przedstawiła uczestnikom informacje dotyczące głównych założeń LSR, w tym warunki jakie muszą być spełnione aby ubiegać się o wsparcie w ramach działań: „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwój działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, a także wysokość dofinansowania na poszczególne działania.