Uprzejmie informujemy, że LGD „Puszcza Kozienicka” uczestniczyła w dniach 12-14 września br. w spotkaniu i konferencji zorganizowanej przez nasze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wilnie. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Pani Irena Bielawska – Prezes Zarządu. Spotkanie miało za zadanie umożliwienie przedstawicielom lokalnych grup działania, poszukiwania zagranicznych partnerów projektów współpracy międzynarodowej, a także wymianę informacji nt. procedur i zasad przyznawania pomocy w poszczególnych krajach.

Wyjazd na spotkanie realizowany był w ramach operacji „Rozwijanie kompetencji i sieci kontaktów lokalnych grup działania dla zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w latach 2014-2020”, finansowanej z Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

Udało nam się nawiązać kilka ciekawych kontaktów, które mamy nadzieje zaowocują w niedalekiej przyszłości podpisaniem umów na realizacje międzynarodowych projektów współpracy zaplanowanych w LSR Lokalnej Grupy działania „Puszcza Kozienicka”.

Poniżej zdjęcia z wyjazdu.