Poniżej prezentujemy Państwu protokół z przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy dotyczącego opracowania i wdrożenia dwóch questów w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multi CEL” współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

protokół Questy