W dniu 06.06.2017 r. w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania w celu dokonania oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Otwarcia spotkania i przywitania przybyłych radnych dokonał Przewodniczący Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza posiedzenia, którym został Pan Wiesław Żulewski. Kolejnym punktem spotkania było zreferowanie złożonych wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” przeprowadziła nabory w następującym zakresie:

  • Od 08.05.2017 do 30.05.2017 r. trwał nabór w ramach zakresu tematycznego podejmowanie działalności gospodarczej.
  • Do biura LGD wpłynęło 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 250 000,00 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 350 000,00 zł.

  • Od 08.05.2017 do 31.05.2017 r. trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – rozwijanie działalności gospodarczej.
  • Do biura LGD wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 077 047,00 zł. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił 1 000 000,00 zł.