Niezmiernie miło nam jest poinformować iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” jako pierwsze na Mazowszu w dniu 03.08.2017r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach podziałania 19.2 – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na projekt grantowy pt. „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.”

W związku z powyższym w dniu 8 sierpnia 2017r. w biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z grantobiorcami. Spotkanie poprowadziła Pani prezes Irena Bielawska. Celem spotkania było omówienie zadań wynikających z realizacji projektu grantowego i dostarczenie niezbędnych dokumentów umożliwiających przygotowanie umowy przyznania grantu / przyznania pomocy w ramach operacji realizowanych w ramach projektów grantowych LSR LGD. Na spotkaniu nasi beneficjenci otrzymali również informacje co do obowiązków wynikających z umowy o powierzenie grantu oraz sposobu rozliczenie projektu i płatności.

Beneficjentami projektu są:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Sieciechowie.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Pilicą.
  3. Ryszard Andrzej Szewczyk.
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczywole.
  5. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”.
  6. Stowarzyszenie Aktywni 50 Plus.
  7. Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”.
  8. Gmina Magnuszew.

Podpisanie umowy z grantobiorcami planujemy w ciągu najbliższych 14 dni. Powyższe projekty grantowe zaplanowane są do realizacji do końca października 2017r.

Gratulujemy naszym beneficjentom i życzymy powodzenia w realizacji swoich przedsięwzięć.

Izabela Śmietanka – specjalista ds. projektów