Sztuka odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Kształtuje jego światopogląd oraz bierze czynny udział w kształtowaniu młodego człowieka. Uczy go widzieć świat innymi oczami. Potrafi również uwrażliwiać na pewne aspekty codziennego życia oraz otaczającej rzeczywistości.

Możliwość obcowania ze sztuką mieli uczestnicy dwóch plenerów twórczości regionalnej zorganizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”.

Pierwszy plener odbył się 22 maja 2017 r. w Głowaczowie. Gospodarzem spotkania był rzeźbiarz kozienicki Józef Kondeja. Do współpracy zaprosiliśmy dzieci z Publicznego Gimnazjum z Głowaczowa.

Drugie spotkanie odbyło się 24 maja 2017 r. Tym razem zawitaliśmy do Janikowa – do izby twórczej rzeźbiarza Janusza Ostrowskiego. Gośćmi spotkania były dzieci z PSP z Janikowa.

Podczas pleneru dzieci pod okiem twórców regionalnych, zajmowały się trzema dziedzinami sztuki – rysunkiem, rzeźbą i bibułkarstwem. Jednak zanim uczniowie przeszli do pracy, Janusz Karaś przybliżył im dawne legendy i zwyczaje Ziemi Kozienickiej.

Zajęcia z rzeźby poprowadzili Janusz Ostrowski oraz Józef Kondeja, którzy pokazali dzieciom, jak stworzyć małe dzieła z modeliny. Powstało wiele różnorodnych i ciekawych prac – między innymi kolorowe węże, sowy, czy fantastyczne postacie.

Tajniki sztuki rysunku pastelami odkrywał przed dziećmi Janusz Karaś, który zapoznał uczestników z podstawowymi technikami oraz zasadami kompozycji obrazów. Dzięki profesjonalnym podpowiedziom artysty na kartkach zagościły kwiaty oraz bajeczne pejzaże.

W świat kolorowych kwiatów z bibuły zabrała uczestników Barbara Drachal. Dzieci cięły, skręcały i przyklejały paski bibuły, wyczarowując z nich barwne bukiety.

Nie obyłoby się bez niespodzianek, w postaci wizyty Pana Józefa Małaśnickiego – wójta Gminy Głowaczów podczas pleneru w Głowaczowie. Natomiast podczas pleneru w Janikowie uczestnicy mogli zwiedzić izbę twórczą Janusza Ostrowskiego. Obydwa plenery zakończył tradycyjny grill oraz pamiątkowe zdjęcie.

Zapraszamy do galerii oraz krótkich podsumowań z obu plenerów.

Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii