Z przyjemnością informujemy Państwa, że gmina Głowaczów może pochwalić się już swoją monografią pt. „Na rubieżach dawnego Mazowsza. Brzóza – Głowaczów. Monografia gminy”. Jest to pierwsze wydanie o charakterze monografii historycznej obecnej gminy Głowaczów.

Publikacja została wydana w ramach projektu grantowego, współfinansowanego z LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 – nabór grantowy 1/2018/G „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny obszaru LGD”.

Kwota udzielonego wsparcia przez LGD „Puszcza Kozienicka” wyniosła 20 401 zł.

Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, opracowanie monografii wykonała Pani Anna Drela.

Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców, zainteresowanych poszukiwaniem swoich korzeni i lokalną historią. Z pewnością, publikacja przyczyni się do upowszechnienia wiedzy, budowania tożsamości lokalnej i postaw obywatelskich. Ponadto, będzie stanowić doskonałe narzędzie promocji dziedzictwa kulturowo-historycznego gminy Głowaczów. Będzie to również źródło wiedzy o lokalnej historii, ludziach, wydarzeniach, zabytkach czy obiektach przyrody.

Monografia obejmuje okres począwszy od pierwszych śladów osadnictwa na terenie obecnej gminy Głowaczów po czasy nam współczesne.

Publikacja udostępniana będzie oczywiście bezpłatnie.