W dniach 04 – 06 września 2022 r. gościliśmy na obszarze Ziemi Kozienickiej naszych partnerów projektu, grupę przedstawicieli Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Powiatu Wielickiego”.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu współpracy pn. „Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Działanie 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Celem projektu jest zachowanie i promocja lokalnych tradycji kulinarnych, animowanie międzyregionalnej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze partnerskich LGD oraz podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez wykorzystanie ich walorów kulinarnych i dziedzictwa kulturowego.

Wizyta była okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami na obszarze działania naszego LGD oraz inicjatywami opartymi na lokalnych zasobach i produktach tradycyjnych.

Pierwszym punktem wizyty studyjnej naszych gości w dniu 4 września był ich udział w III Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej, który odbył się na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego “POLANKA” w Garbatce – Letnisku.

W ramach przeglądu odbył się konkurs, w którym wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia z terenu powiatu kozienickiego. Swoje stoiska promujące potrawy lokalne przygotowały również nasi goście: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich “Pod Kwitnącą Jabłonią” w Zagórzycach Dworskich, Stowarzyszenie “Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Pobiednik Mały” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej.

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczął się zwiedzaniem gminy Garbatka – Letnisko oraz zapoznaniem się z dobrymi praktykami. Naszych gości powitała Teresa Fryszkiewicz – Wójt Gminy Garbatka – Letnisko oraz II Wiceprezes Zarządu LGD “Puszcza Kozienicka”, która opowiedziała o projektach zrealizowanych dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej, w ramach PROW 2014 – 2020.

Nasi partnerzy mogli zobaczyć: zmodernizowany skwer im. mjr. Władysława Szymanowskiego oraz skwer im. Jana Pawła II, nowoczesną siłownię zewnętrzną i plac zabaw, jak również nowe molo na terenie GOW “Polanka” i altanę rekreacyjną, która powstała w ramach projektu współpracy.

Następnie Teresa Bęczkowska – prezes Stowarzyszenia “Aktywni 50 Plus” opowiedziała o ciekawej historii Garbatki – Letnisko a Paweł Kibil ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, zabrał naszych gości w “konną podróż” “Szlakiem Garbackich Willi”.

Potem udaliśmy się do Kozienic, gdzie uczestnicy wizyty odwiedzili Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego i obejrzeli wystawę dotyczącą historii pszczelarstwa na Ziemi Kozienickiej. O historii Kozienic oraz Zespołu pałacowo – parkowego opowiedział Krzysztof Zając – sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej.

Dzień pełen wrażeń zakończyła uroczysta kolacja.

Ostatni dzień wizyty studyjnej rozpoczął spływ kajakowy rzeką Pilicą. Nasi goście mogli w “praktyce” zapoznać się ze sprzętem zakupionym przez naszego beneficjenta, w ramach projektu ze środków unijnych.

Następnie zawitaliśmy w gminie Magnuszew, gdzie powitał nas Marek Drapała – Wójt Gminy oraz Członek Zarządu LGD “Puszcza Kozienicka”. Udaliśmy się do Skansenu Bojowego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie, gdzie w ramach środków unijnych została wykonana altana dla turystów, opracowane i zamontowane tablice informacyjne opisujące eksponaty, jak również tablice informacyjne prezentujące zabytki historyczne na terenie gminy Magnuszew. Dzięki pozyskanym środkom zostało wyposażone również „Centrum Kultury i Tradycji Historycznej”, znajdujące się na terenie skansenu, wybudowany parking dla samochodów oraz wieża widokowa dla turystów i osób odwiedzających skansen.