W związku z planowanymi w terminie 12 – 28.06.2019r. naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczejoraz Rozwój działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na bezpłatne szkolenia z zakresu przyznania pomocy ze środków UE.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerami telefonów – 793 864 252; (48) 366 18 99. Zapisów można również dokonywać osobiście w biurze projektu: Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17, w godzinach 9.00 – 17.00.

Termin zapisów: do 11.06.2019r.

Liczba miejsc ograniczona.

Uczestników prosimy o przyniesienie na szkolenia wydrukowanych wzorów wniosków wraz z załącznikami oraz formularzy biznesplanów. Formularze dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia pod podanym linkiem – kliknij w link.

Termin szkolenia: 12.06.2019r. godz. 12.00

Miejsce szkolenia: Biuro LGD – Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17