Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na szkolenia z zakresu przyznania pomocy ze środków UE oraz na warsztaty animacyjne zgodnie z planem komunikacji LSR 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i szkoleniach prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerami telefonów – 793 864 252; (48)¬366¬18¬99 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@lgdkozienice.pl. Zapisów można również dokonywać osobiście w biurze projektu: Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17 w godzinach 9.00 – 17.00.

Uczestników szkoleń z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej prosimy o przyniesienie na szkolenia wydrukowanych wzorów wniosków wraz z załącznikami oraz formularzy biznesplanów. Formularze dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia w zakładce Nabory->Wzory wniosków.

Nazwa szkolenia/warsztatów Termin szkolenia/warsztatów
Szkolenie dla beneficjentów z jednostek sektora publicznego – gminy 19.09.2016r.
godz. 11:00
Biuro LGD – Kozienice
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Podejmowanie działalności gospodarczej 26.09.2016r.
godz. 14:00
Biuro LGD – Kozienice
termin zapisów: do 22.09.2016r.
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Rozwój działalności gospodarczej 28.09.2016r.
godz. 14:00
Biuro LGD – Kozienice
termin zapisów: do 26.09.2016r.
Konsultacje dla beneficjentów dotyczące przygotowanych biznesplanów w ramach działania – Podejmowanie działalności gospodarczej 25.10.2016r.
godz. 09:00-16:00
Biuro LGD – Kozienice
termin zapisów: do 21.10.2016r.
Konsultacje dla beneficjentów dotyczące przygotowanych biznesplanów w ramach działania – Rozwój działalności gospodarczej 27.10.2016r.
godz. 09:00-16:00
Biuro LGD – Kozienice
termin zapisów: do 25.10.2016r.
Warsztaty czekoladowe dla dzieci i dorosłych 21.10.2016r.
Magnuszew
termin zapisów: do 17.10.2016r.
Warsztaty dla dzieci i dorosłych – „Stroiki bożonarodzeniowe“ Grudzień Sieciechów
Warsztaty dla dorosłych – Decoupage Styczeń Gniewoszów
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projekcie grantowym dotyczącym Budowy lub przebudowy obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej Styczeń Kozienice
Warsztaty dla dzieci „Mały majsterkowicz“ Luty Grabów nad Pilicą