W dniach 10-17 października b.r. członkowie Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „POLCENTRUM” i LGD „Prym” wraz z przedstawicielami władz lokalnych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Grecji na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania – A.E.NO.Λ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΆΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΝΟΜΟΎ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Z ramienia naszego Stowarzyszenia w wizycie studyjnej na zaproszenie prezesa LGD „Polcentrum” Pani Anety Królikowskiej uczestniczyło 5 osób.

Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy LGD „Puszcza Kozienicka”, LGD „POLCENTRUM” i LGD „Prym”, a LGD – A.E.NO.Λ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΆΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΝΟΜΟΎ ΛΑΡΙΣΑΣ jak również podpisanie listu intencyjnego przez prezesa LGD „Puszcza Kozienicka” panią Irenę Bielawską i skarbnika – panią Barbarę Gontarek, prezesa LGD „Polcentrum” panią Anetę Królikowską i prezesa LGD „Prym” panią Jolantą Pęgowską a Prezesem LGD A.E.NO.Λ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΆΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΝΟΜΟΎ ΛΑΡΙΣΑΣ, w którym wszystkie strony deklarują obopólną zgodę na rozwijanie w przyszłości wspólnych projektów współpracy, dotyczących promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz poprawy jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich.

Podczas wizyty, uczestnicy wyjazdu studyjnego zapoznali się z projektami realizowanymi przez Lokalną Grupę Działania – A.E.NO.Λ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΆΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΝΟΜΟΎ ΛΑΡΙΣΑΣ jak również z największymi problemami na jakie napotykają lokalni leaderzy.

Wizyta w LGD w Grecji miała na celu wymianę doświadczeń w realizacji programu LEADER, oraz nawiązanie współpracy w przyszłym wspólnym projekcie w latach 2016-2023.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pani Anety Królikowskiej – prezesa LGD „Polcentrum” z siedzibą w Strykowie za zaproszenie nas do udziału w w/w wizycie studyjnej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty: