W piątek 18 stycznia br. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Siedlisko Gnysiówka w Garbatce Zbyczyn odbyła się konferencja podsumowująca 10 lat działalności naszego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka”. Na nasz jubileusz przybyło ponad 150 znamienitych gości. Uroczystość poprowadziły Irena Bielawska – Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka” oraz Teresa Fryszkiewicz- Wójt Gminy Garbatka – Letnisko oraz Wiceprezes Zarządu LGD.

“To było 10 wspaniałych lat. 10 lat współpracy, dialogu, nauki, integracji, ale myślę, że też wspaniałego budowania potencjału Ziemi Kozienickiej, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Chciałabym podziękować wszystkim inicjatorom oraz członkom naszej organizacji, Samorządom z powiatu kozienickiego, przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego, Zarządowi, Radzie LGD, Komisji Rewizyjnej, firmom, organizacjom, instytucjom, moim pracownikom, wszystkim ludziom dobrej woli, z którymi mogliśmy realizować szereg działań, które wpłynęły pozytywnie na rozwój naszego obszaru.”

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” to stowarzyszenie będące swego rodzaju partnerstwem publiczno-prywatnym. Jego członkami są bowiem zarówno samorządy lokalne (7 gmin wiejskich i 1 miejsko-wiejska z terenu powiatu kozienickiego i samorząd powiatowy), jak również różnego rodzaju placówki, stowarzyszenia, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, rolnicy, na osobach prywatnych kończąc. Głównym celem LGD jest pobudzanie aktywności lokalnych społeczności, stwarzanie możliwości do poprawy warunków życia mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz wsparciu środków unijnych.

Dorobek 10 lat działania naszego stowarzyszenia jest naprawdę imponujący. Ponad 23 mln zł zainwestowanych na terenie naszego powiatu. To prawie 80 miejsc pracy, dziesiątki obiektów sportowych i rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw. To przede wszystkim ogrom projektów zrealizowanych dzięki wsparciu unijnemu pozyskanemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy przez stowarzyszenia, firmy, osoby prywatne organizacje, instytucje i w końcu samorządy. Ich efekt to ponad 210 zrealizowanych projektów w zakresie infrastruktury publicznej, społecznej, kulturalnej i wsparcia przedsiębiorczości. To wszystko było możliwe dzięki wielu wspaniałym ludziom, z którymi na przestrzeni tych 10 lat udało nam się pracować.

Podczas konferencji z okazji jubileuszu 10 lat istnienia, nasze Stowarzyszenie otrzymało wyjątkowe odznaczenie Medal Pamiątkowy “Pro Masovia”. Jest on wyróżnieniem za całokształt naszej działalności społecznej na rzecz Województwa Mazowieckiego, za działania, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. To dla nas wielki zaszczyt. Dziękujemy!

Były podziękowania, medale, wiele wspomnień, tort i koncert Trzech Tenorów.

W czasie uroczystości Zarząd Stowarzyszenia wręczył wyróżnionym instytucjom i osobom podziękowania za wieloletnią oraz aktywną działalność, za zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia i lokalnej społeczności, Na ręce osób zasłużonych dla Stowarzyszenia zostały przekazane pamiątkowe podziękowania, monety okolicznościowe i dyplomy.

 Nie zabrakło także życzeń dla prezes Ireny Bielawskiej, jej pracowników i tych, którzy tworzą Lokalną Grupę. Złożyli je m.in.:  Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa  i Rozwoju Obszarów Wiejskich  Mazowieckiego  Urzędu Marszałkowskiego, radni sejmiku Leszek Przybytniak  i Tomasz Śmietanka, starosta  Andrzej Jung,   burmistrz  Miasta i Gminy Kozienice- Piotr Kozłowski ,  wójtowie  wszystkich gmin z terenu powiatu  kozienickiego  Radni gminni i powiatowi , dyrektorzy  instytucji kultury i Urzędu Pracy, Prezesi Stowarzyszeń , przedsiębiorcy  przedstawiciele  7 zaprzyjaźnionych LGD z Mazowsza i Ziemi Łódzkiej oraz organizacji współpracujących z naszą Lokalną Grupą Działania.

Wszystkim tak licznie przybyłym Gościom serdecznie dziękujemy za obecność i świętowanie wraz z nami tego ważnego wydarzenia.

Mamy dla was kilka zdjęć z tej uroczystości. Zapraszamy poniżej na foto relację z tej uroczystości.

Zdj. LGD „Puszcza Kozienicka”
Mariusz Grotkowski – Kozienice24

 Irena Bielawska- Prezes Zarządu

Serdeczne podziękowania dla całego zespołu telewizji lokalnej “Kronika Kozienicka” – Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, za współpracę oraz za objęcie patronatem medialnym konferencji z okazji 10-lecia LGD “Puszcza Kozienicka”