Szanowni Państwo
Do końca obecnego okresu programowania inicjatywy LEADER, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziało dodatkowe środki finansowe na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) przez Lokalne Grupy Działania (LGD).
Wysokość dodatkowego wsparcia dla LGD zależała od liczby mieszkańców na obszarze wdrażania LSR oraz od poziomu zaawansowania wydatkowania środków z aktualnego budżetu LSR liczona na dzień 28 lutego 2021 r. U nas wskaźnik podpisanych umów jest bardzo wysoki na w.w dzień i wynosi prawie 86 %.
W związku z powyższym chcemy się pochwalić, że naszemu Stowarzyszeniu LGD “Puszcza Kozienicka” zostanie zwiększony budżet Lokalnej Strategii Rozwoju o 645 000 tys. € / 2 912 303 zł. Pieniądze zostaną przekazane Stowarzyszeniu w ramach przedłużenia o 2 lata realizacji LSR. Trafią one do przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin działających na terenie powiatu kozienickiego: Kozienice, Gniewoszów, Sieciechów, Garbatka-Letnisko- Magnuszew, Głowaczów i Grabów nad Pilicą.
Jednocześnie LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% dodatkowych środków na wsparcie dla mieszkańców na zakładanie nowych działalności gospodarczych. Oznacza to, że późną jesienią możemy zaplanować kolejny nabór wniosków dla osób, które będą chciały uruchomić swój własny biznes. Planujemy również zwiększyć kwotę pomocy na premie dla osób otwierających działalność gospodarczą z dotychczasowej kwoty 50 tys.zł na 100 tys. zł. Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegóły do naszego biura.
Dodatkowe pieniądze pragniemy również przeznaczyć na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej i drogowej.
Do tego czasu LGD będzie musiała dokonać zmian w LSR, złożyć stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o zmianę umowy i przygotować dokumentację konkursową.
O terminach naborów poinformujemy w późniejszym terminie.

Irena Bielawska- Prezes Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”