Warsztaty rękodzielnicze zrealizowane przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Gniewoszów to kolejny przykład zrealizowanego projektu grantowego, współfinansowanego z LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt został złożony w ramach naboru grantowego 1/2018/G „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny obszaru LGD”, a kwota udzielonego wsparcia przez LGD „Puszcza Kozienicka” wyniosła 10 149 zł.

W ramach projektu zatytułowanego „Warsztaty artystyczne – wspólne działania na rzecz mieszkańców Gminy Gniewoszów”, zrealizowano cykl warsztatów rękodzielniczych poświęconych: wikliniarstwu, ceramice, mydlarstwu, decoupage.

W ramach projektu poniesiono koszty związane z zatrudnieniem instruktorów oraz zakupem narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Warsztaty stanowiły doskonałą alternatywę dla spędzenia wolnego czasu – zawierały aktywności z zakresu twórczości ludowej i technik zdobienia przedmiotów. Wiązały się z własnoręcznym wykonywaniem pachnących i kolorowych mydeł o różnych rozmiarach i kształtach. Uczestnicy poznali techniki wytwarzania mydeł w gospodarstwie domowym.

Uczestnicy zostali zaproszeni do wspaniałego i bogatego świata ceramiki, gdzie własnoręcznie można kształtować przedmioty. Podczas spotkań poznali podstawy jednego z najstarszych rzemiosł.

Ponadto, poznawali tajniki wikliniarstwa, tworzyli rękodzieła z wikliny, sięgając jednocześnie do tzw. ginących zawodów. Warto podkreślić, że wytwory rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego cieszą się wciąż rosnącym zainteresowaniem, gdyż wyróżniają się pięknem, oryginalnością, są po prostu niepowtarzalne. „Ręczna robota” staje się coraz bardziej pożądanym produktem. Zatem dostrzeżenie i wykorzystanie potencjału i umiejętności rękodzielniczych może stać się niezwykłą formą spędzania wolnego czasu, formą zakorzenioną w tradycji i wartą kultywowania. Wikliniarstwo jest tradycyjnym rzemiosłem gminy Gniewoszów, która dzięki swemu położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły posiada bogate tradycje plecionkarskie.

Zajęcia stanowiły na oddolną inicjatywę wynikającą z potrzeby aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Stanowiły również próbę promocji tradycyjnej kultury rękodzielniczej, odwołania się do tradycyjnych i twórczych form spędzania wolnego czasu.

Warsztaty miały miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej w Borku (warsztaty ceramiczne i mydlarskie), w Bibliotece Publicznej w Gniewoszowie (warsztaty decoupage), w świetlicy wiejskiej w Oleksowie (warsztaty wikliniarskie).

Realizacja projektu miała niewątpliwie pozytywny wpływ na zacieśnianie więzi, budowanie relacji, wymianę doświadczeń oraz utrwalenie tradycji rzemieślniczej i rękodzielniczej. Wartością dodaną przedsięwzięcia była promocja walorów i dziedzictwa kulturowego obszaru LSR.