Znamy już zwycięzców IV edycji Konkursu Regionalny Znak Jakości. Celem Konkursu była promocja zasobów obszaru subregionu „Południowe Mazowsze” oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: produkt materialny oraz produkt – usługa. Przed kapitułą konkursową stał niełatwy wybór jednego produktu, spośród zgłoszeń złożonych do biura Stowarzyszenia.

Wytwórcy nagrodzonych produktów oprócz nagród rzeczowych o wartości 1000 tys., uzyskają prawo do posługiwania się godłem – „Regionalny Znak Jakości”, w odniesieniu do nagrodzonych produktów, otrzymają tablice informacyjną z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach.

W tej edycji Kapituła konkursowa po raz pierwszy przyznała Wyróżnienie w kategorii produkt materialny. Osoba wyróżniona otrzyma godło „Regionalny Znak Jakości” oraz komplet upominków.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 stycznia br. podczas konferencji Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

Laureaci IV edycji Konkursu Regionalny Znak Jakości:

Kategoria produkt materialny:

  • Rzeźba: Józef Kondeja.

Kategoria produkt – usługa:

  • Ścieżka pszczelarska – Ryszard Szewczyk.

Wyróżnienie – Kategoria produkt materialny:

  • Winnica Wieczorków – Paweł Wieczorek.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie zgłoszenia!